Sinumpang Parents
By:DiLASAUR
Added:Wednesday March 03, 2021, 08:38 AM
Title:Sinumpang Parents

May bagong kasal na namumuhay sa liblib
na lugar , nagkaanak sila ng isa Ngunit
dahil nasumpa ang babae bawat ibigkas
ng bata ay mamamatay .Unang binigkas
nya ang mama, namatay ang nanay ..takot
na takot ang tatay dahil baka ibigkas din
ng bata ang papa,makaraan ng ilang araw
binigkas ng bata ang papa namatay ang
kumpare nya .
Add Comment
Comments(1)
Funny
All myblogs of DiLASAUR
Myblogs
Home TopLogin