MaMa
By:SharJah
Added:Sunday May 09, 2021, 05:25 AM
Title:MaMa
Mama,

Pinakita mo sa amin ang totoong pagmamahal nang walang hangganan. Nais lang naming malaman mo kung gaano kami mapalad sa isang ina na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Ikaw ang pinakadakilang regalong ibinigay sa amin ng Diyos.

Salamat sa pagpapaalala sa amin kung ano ang mahalaga sa buhay. At ngayon ikaw ito. Ang isang kahanga-hangang ina tulad mo, walang sinuman ang maaaring magpalit. Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan at matalik na ina kailanman.

Inaasahan namin na madama mo....
more
Add Comment
Comments(0)
All About Love
All myblogs of SharJah
Fast Read
Myblogs
Home TopLogin